Stabiliteit

/
stabiliteit
Bouwkundig ingenieur, Marijn Ossenblok, heeft met zijn studiebureau Stabilos uit Kapellen ondertussen voor meer dan 3000 bouwprojecten een stabiliteitsstudie mogen maken. Dat gaat van kleinschalige renovaties van particuliere woningen tot een grootschalig nieuwbouwcomplex of industriële gebouwen.

Stabilos levert een gedetailleerde stabiliteitsstudie af en is op afroep ook beschikbaar om werfvergaderingen bij te wonen en/of kritische fases in uw bouwproject op de werf van kortbij mee op te volgen.

Onze troeven

Voor het berekenen van de stabiliteit van uw bouwproject doen we beroep op onze jarenlange ervaring als studiebureau en gebruiken we de meest performante tekenprogramma’s en softwarepakketten. Stabilos beschikt over eigen ingenieurs-bouwkundig tekenaars en kan daarnaast terugvallen op een uitgebreid netwerk van ervaren vakspecialisten waar we al vele jaren heel goed mee samenwerken.

Plan van aanpak

Hoe gaat Stabilos te werk bij het berekenen van de stabiliteit voor uw bouwproject? Doorgaans verloopt de samenwerking in 3 fases: alles start met het ontwerp waarbij we uw bouwplannen onder de loep nemen. Vervolgens stellen we een gedetailleerd aanbestedingsdossier samen om uiteindelijk tot een concreet uitvoeringsplan te komen waarin de stabiliteit van uw gebouw gegarandeerd is.
FASE 1 ONTWERP
 • Vastleggen van de algemene stabiliteitsprincipes
 • Eerste dimensionering van de structuur
 • Bespreking van de eventuele structurele consequenties op het ontwerp met de bouwheer en/of architect
FASE 2 AANBESTEDINGSDOSSIER
 • Statische berekeningen op basis van de lasten en omgevingsvoorwaarden opgelegd door opdrachtgever en/of architect
FASE 3 UITVOERINGSPLANNEN
 • Bekistingplannen: balken, kolommen, platen, ….
 • Wapeningsplannen
 • Bijhorende knip- en buigstaten
 • Controle van de afgeleverde legplannen en prefabricage tekeningen
Naast deze drie fases om tot een stabiliteitsstudie te komen, is Stabilos op (schriftelijke) afroep ook beschikbaar om werfvergaderingen bij te wonen en/of kritische fases in uw bouwproject op de werf van kortbij mee op te volgen.

Uitgelichte projecten

Hier vindt u enkele projecten waarvoor Stabilos recent een stabiliteitsstudie mocht maken. Wenst u ook de stabiliteit van uw bouwproject door ons te laten berekenen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen over stabiliteit

 • Wat is stabiliteit?

  Stabiliteit is de stevigheid, betrouwbaarheid en veiligheid van constructies zoals gebouwen, bruggen en tunnels. De stabiliteit bepaalt dus hoe veilig en stabiel een constructie is en in welke mate deze bestand is tegen verschillende soorten belastingen, zowel van bovenliggende constructies als windkrachten en aardbevingen.

 • Wat doet een ingenieur stabiliteit?

  De ingenieur stabiliteit is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste fundering van de constructie, het ontwerpen van stevige steunbalken en kolommen, en het zorgen voor stevige muren. Door het gebruik van geavanceerde technieken en software, kan de ingenieur de stabiliteit van de constructie bepalen en berekeningen maken om ervoor te zorgen dat de constructie voldoet aan de veiligheidseisen en normen. Een ingenieur stabiliteit speelt dus een essentiële rol bij het ontwerpen van veilige constructies en zorgt ervoor dat de constructie bestand is tegen verschillende belastingen en situaties.

 • Is een stabiliteitsstudie verplicht?

  Een stabiliteitsstudie is niet bij wet verplicht maar is in de praktijk wel onontbeerlijk gezien men enkel op basis van dergelijke studie de juiste diktes, dieptes en andere afmetingen van funderingen, balken, kolommen, wapening, ... kan bepalen. Zonder deze berekeningen kan niet worden gewaarborgd dat de constructie voldoende veilig en stabiel zal zijn, waardoor er een reëel risico ontstaat op scheuren, barsten of zelfs (gedeeltelijke) instortingen.

  Sinds 1 juli 2018 is bij bouwprojecten echter ook een tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters) van toepassing voor de aannemer, architect en andere dienstverleners die betrokken zijn bij het project.

 • Wat is de Wet Peeters?

  De Wet Peeters is bedoeld om particulieren te beschermen bij het aangaan van bouw- en renovatiecontracten met aannemers. Het heeft als doel om de rechten van particulieren te waarborgen en om geschillen en problemen in de bouwsector te verminderen.

  De Wet Peeters introduceert verschillende maatregelen die de positie van particulieren versterken. Een van de belangrijkste aspecten van deze wet is de verplichting voor aannemers om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken die de stabiliteit of stevigheid van een woning in het gedrang brengen. Dit zorgt ervoor dat particulieren beter beschermd zijn tegen mogelijke bouwfouten en gebreken.

  Daarnaast voorziet de Wet Peeters ook in de verplichting voor aannemers om een duidelijk en gedetailleerd contract op te stellen, dat alle essentiële aspecten van het bouwproject omvat. Dit helpt misverstanden en geschillen te voorkomen.

  Verder introduceert de wet een procedure voor de erkenning en registratie van aannemers. Dit draagt bij aan een betere kwaliteitscontrole en professionalisering van de bouwsector.

  Al met al beoogt de Belgische Wet Peeters een betere bescherming van particulieren bij bouw- en renovatiewerken en streeft het naar meer transparantie en betrouwbaarheid in de bouwsector.

 • Wat kost een stabiliteitsstudie?

  Het is onmogelijk om een exacte prijs te geven voor een stabiliteitsstudie want de kosten zijn afhankelijk van heel wat factoren, zoals de grootte van de constructie, de complexiteit van de studie, de locatie van het project en de betrokken partijen. Maar over het algemeen kan een stabiliteitsstudie variëren van enkele duizenden euro's tot tienduizenden euro's. De prijs alleen mag overigens nooit de allesbepalende factor zijn voor het kiezen van een ingenieursbureau, want ook de kwaliteit en gedetailleerdheid van de studie bepaalt mee de prijs en dus uiteindelijk ook de prijs-kwaliteitsverhouding.